How Can We Help?
< All Topics
Print

Zentyal

Zentyal to linuksowy router o dużych możliwościach. Jedną z ciekawszych jest zaawansowany qos działający w warstwie 7 w oparciu o adresy ip i protokoły. Zentyal jest oparty na ubuntu.

Standardowo w ubuntu użytkownik root jest wyłączony. Aby go włączyć :

sudo passwd root

Podajemy swoje hasło i definiujemy hasło roota. Potem już przez komendę su albo logując się na konto root będziemy mieli pełne prawa do systemu

Dostęp za pomocą przeglądarki : https://adres_serwera

Oczywiście aby był dostępny z zewnątrz trzeba to ustawić w sekcji firewall.


Instalacja VNC – http://jordaneunson.com/2013/02/enable-vnc-for-zentyal-community-server/

VNC startujemy ręcznie za pomocą komendy : vncserver ( oczywiście wydanej z sesji putty )

Wynikiem działania komendy może być np.

ala@mrbasia:/etc/X11$ vncserver

New 'mrbasia:1 (ala)’ desktop is mrbasia:1

Starting applications specified in /home/ala/.vnc/xstartup
Log file is /home/ala/.vnc/mrbasia:1.log

Czyli vnc uruchomiło się na porcie : 5900+1 = 5901


Zentyal dobrze się sprawdza w wiekszych sieciach , gdzie mamy do czynienia z przypadkowymi użytkownikami. Ponieważ instalowaliśmy serwer zentyal w pracowni szkolnej przedstwię mozliwe metody podłączenia w takiej sieci. Podstawowa konfiguracja to serwer Zentyal sterujący ruchem ( wówczas serwer reguluje zarządzanie pasmem dla wszystkich użytkowników )

Druga możliwość to zarządzanie częscią komputerów przez serwer Zentyal, natomiast część jest poza kontrolą. To rozwiązanie ma zwłaszcza sens jeśli druga część komputerów jest zarządzana przez inny menadżer pasma. Kofiguracja przedstawiona na ilustracji poniżej zakłąda, że nie ma takiego menadżera. Może się ona sprawdzić w szkole ponieważ komputery w pracowni i pozostałe komputery ( np. uczniów lub nauczycieli w trakcie przerw ) pracują zazwyczaj w innym czasie.

W przypadku awarii serwera możemy szybko skonstruować sieć z jego pominięciem. Tracimy w tym momencie możliowść zarządzania pasmem

Table of Contents