How Can We Help?
< All Topics
Print

Wymiana komputera

Najczęściej po wymianie komputera Mikrotik sam się podniesie i zadziałają wszystkie interface. Gdyby jednak tak się nie stało  to możliwe jest kilka wariantów :

1. Niektóre z kart nie są aktywne

W takim wypadku trzeba przejrzeć listę kart sieci LAN i sieci bezprzewodowej. Jeśli karta jest wyłączona trzeba ją włączyć. Często może wystąpić problem z listą dostępową dla karty bezprzewodowej. Adresy MAC mogą być przyporządkowane do interfacu <unknown>. W takim wypadku należy je przyporządkować do uaktywnionej karty radiowej. Oczywiście należy sprawdzić tryb karty ( powinien być AP bridge )

2. Komputer się zawiesza podczas uruchamiania Mikrotika

Na nowym komputerze uruchamiamy płytę instalacyjną . Zaznaczamy a ( all ) i i ( install ). Po restarcie logujemy się na mikrotika

Użytkownik : admin
Hasło :

Za pomocą komendy

/interface print

sprawdzamy czy są obecne karty sieciowe. Tu ważna uwaga – jeśli w komputerze mamy kilka kart sieciowych ethernet otrzymują one oznaczenia ether1 , ether2, … i są numerowane od zasilacza w dół.

Nadajemy mu adres ip , np.

/ip address add address=192.168.0.1/24 interface=ether1

Logujemy się na mikrotika zdalnie przez Winboxa

Jeśli nie mamy archiwum przystępujemy do programowania

Jeśli mamy archiwum przenosimy je metodą „przenieść i upuść” z archiwum do files w winboxie

Po przeniesieniu odtwarzamy je przez restore

Table of Contents