How Can We Help?
< All Topics
Print

Aktualizacja joomla 2.5 do 3.x

Ogólny opis migracji znajduje się na https://docs.joomla.org/Joomla_2.5_to_3.x_Step_by_Step_Migration .

Jeśli w menadżerze rozszerzeń bazy danych mamy błąd typu :

Table 'iivab_user_profiles’ does not have column 'profile_value’ with type 'TEXT’. (From file 2.5.28.sql.)

to musimy odpowiednio zmodyfikować plik /administrator/components/com_admin/sql/updates/mysql/2.5.28.sql

Błąd ten wynika z niezgodności przedrostka , który musi być taki sam jak w ustawieniach serwera

Należy również zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienia ścieżek:

witryna->konfiguracja globalna->system->Katalog dzienników

i

witryna->konfiguracja globalna->system->Katalog dzienników

i

witryna->konfiguracja globalna->serwer->katalog tymczasowy

Jeśli wystąpią błędy po aktualizacji należy sprawdzić czy w katalogu

/administrator/components/com_admin/sql/updates/mysql

nie ma plików 1.7* . Jeśli takie występują należy je usunąć.

Następnie uruchamiamy
administrator/index.php?option=com_installer&task=database.fix

Kolejny problem , który może się pojawić to:

FILES_JOOMLA_XML_DESCRIPTION
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "/public_html/administrator/manifests/libraries/phpmailer.xml" in /public_html/libraries/cms/installer/installer.php on line 1936
Warning: simplexml_load_file(): I/O warning : failed to load external entity "/public_html/administrator/manifests/libraries/phpmailer.xml" in /public_html/libraries/cms/installer/installer.php on line 2148

 Jest to związane z tym, że php_mailer nie występuje w aktualnych wersjach joomlach i należy informację o tym usunąć przez phpadmin z tabeli _extensions

Kolejny problem, który może wystąpić to brak komponentu com_tags . Aby zainstalować kompoenty , które nie zainstalowały się prawidłowo w takcie migracji uruchamiamy instalacje->wykrywanie->wykryj ( czasem trzeba 2 razy ) i instalujemy brakujące rozszerzenia.

Mogą nam nie działać przyciski zapisz itp. Aby usunąć ten błąd czyścimy cache przeglądarki ( dla firefox opcje->sieć->treści w pamięci podręcznej )

Table of Contents