How Can We Help?
< All Topics
Print

arNagłówek

Instalacja programu odbywa się za pomocą standardowego instalatora Windows

W Subiekcie Nexo definiujemy nagłówki odpowiadające walutom np. nagłówek EUR

Definiujemy również nagłówek firmowy, możemy w nim wybrać funkcję tworzenia nagłówka

Taki nagłówek ustawiamy jako nagłówek raportu w naszym wzorcu. Jednocześnie we wzorcu wyłączamy widoczność rachunków bankowych

Teraz drukując fakturę opartą o nasz nowy wzorzec widzimy nagłówek zależny od waluty

Program potrafi również generować nagłówek w oparciu o cechę kontrahenta. Jeżeli klientom przydzielimy cechę faktoring i utworzymy nagłówek faktoring to klient faktoringowy z automatu otrzyma fakturę z kontem faktora.

Table of Contents