How Can We Help?
< All Topics
Print

Autoarchiwizacja w outlook – imap

Foldery IMAP znajdują się na serwerze dostawcy usług, stąd pojaiwa się problem ograniczonego miejsca. Jednym z rozwiązań jest autoarchiwizacja w microsoft outlook. Przenosi ona stare elementy do folderu na loklanym dysku.

Aby folder był archiwizowany musimy to zaznaczyć we właściwościach w outlooku

Jednak autoarchiziacja w outlook posługuje się datą modyfikacji elementu zamiast datą otrzymania. Data modyfikacji może być zmieniana przez inne programy pocztowe np. Gestor. Aby outlook posługiwał się datą otrzymania należy wprowadzić odpowiednie wpisy do rejestru:

Outlook 2007:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\12.0\Outlook\Preferences
Outlook 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Outlook\Preferences
Outlook 2013:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\15.0\Outlook\Preferences

Value name: ArchiveIgnoreLastModifiedTime
Value type: REG_DWORD
Value: 1

Po tym ustawieniu zmieni się stan imap elementu na nieoznaczony. Aby zobaczyć czy wiadomość jest nieoznaczona trzeba dostosować widok

Elementy nieoznaczone nie są przenoszone do archiwum, aby oznaczyć element wystarczy w niego kliknąć lub przesunąć na niego kursor

Przeniesienie do archiwum nie oznacza usunięcia elementu z folderu imap. Na liście widomości elementy do archiwizacji są przekreślone. Aby usunąć je z folderu i przenieść na lokalny dysk musimy jeszcze przeczyścić folder. W outlook 2007:

Edycja -> przeczyść

Możemy również ustawić automatyczne przeczyszczanie folderu

Table of Contents