How Can We Help?
< All Topics
Print

Instrukcja Elemis Mikro Plus skrócona

Skrócona instrukcja obsługi kasy elemis mikro+
Włączenie kasy – klawisz PRAC – wybieramy tryb pracy który nas interesuje 

TRYBY PRACY
sprzedaż

raporty poglądowe

raporty fiskalne – dobowe i miesieczne

programowanie

serwis

Off – wyłączenie 

I zatwierdzamy klawiszem Got
 

 
Uwaga jeśli wejdziemy na jakieś raporty , a chcemy wrócić do sprzedaży to naciskamy klawisz <C> kilka razy

SPRZEDAŻ

 Sprzedaż:Ilość klawisz X cena klawisz  szybkiego dostępu (D1,D2,D3,D4) GOT Lub Ilość klawisz X cena klawisz CENA nr kodu klawisz PLU klawisz GOT 

Gdy ilość = 1 to jej nie wpisujemy
Towar usuwamy klawiszem ANUL dwa razy Lub  111 i <ANUL>

 
RAPORTY
Raport dobowy – klawiszem  PRAC przechodzimy na raporty fiskalne -GOT wpisujemy 0000  naciskamy GOT i. jeszcze raz GOT. W przypadku raportu miesięcznego (tez klawiszem  PRAC przechodzimy na raporty fiskalne – GOT wpisujemy 0000  naciskamy GOT )– klawiszem +% wybieramy miesięczny  GOT,  i wpisujemy niesiąc + rok np. luty 2005 to będzie 022005 i wciskamy  GOT. Wszystkie błędy usuwamy klawiszem C.

Uwaga gdy na ekranie pojawia się migajacy napis DDMMRRRR należy wprowadzic jednym ciągiem dzisiejszą date np. 25022005 – czyli 25 luty 2005 roku 

Uwaga jeśli pojawi się błąd Error 2 lub komunikat że kasjer jest wylogowany to należy – nacisnąć got – gdy będzie pytanie o nr kasjera to napisac 1 i GOT i wpisać hasło kasjera 000 i GOT

Table of Contents