How Can We Help?
< All Topics
Print

Badanie jakości połączenia

Podstawowym narzędziem do badania jakości połączenia jest komenda ping uruchamiana w wierszu polecenia. Wiersz polcenia uruchamia się różnie w zależności od wersji systemu.

 

Dla Windows Vista wybieramy : start -> programy -> akcesoria -> wiersz polecenia

 

 

Następnie szukamy bramy dla naszego połączenia za pomocą komendy

ipconfig

 

Uruchamiamy test za pomocą komendy ping na bramę

( w przykładzie poniżej ping na adres 10.0.0.180 )

ping 10.0.0.180 -t

Parametr -t oznacza , że komenda będzie się wykonywała tak długo aż ją przerwiemy ( za pomocą CTRL-C) .

Po wyświetleniu 20 pingów testowanie możemy przerwać.

Na dole pokażą się nam wyniki testu.

  

Aby internet chodził dobrze ilość utraconych pakietów powinna być niższa niż 10% ( im mniej tym połączenie bardziej stabilne ). Utracone pakiety nie powinny występować koło siebie. Sredni czas powinien być niższy niż 50 ms ( istotne szczególnie dla rozmów oraz przekazu video ).

 

Po sprawdzeniu połaczenia z naszą bramą sprawdzamy kolejne adresy według informacji operatora. Na koniec sprawdzamy wyjście na świat , np.

ping www.onet.pl -t

 

Po zakończeniu testów za pomocą komendy ping możemy psrawdzić prędkość naszego łącza – test szybkości. Testy nie są bardzo wiarygone. Aby mieć bardziej prawidłowy wynik należy test powtórzyć w obrębie kilku minut.

Table of Contents