How Can We Help?
< All Topics
Print

Duch karty sieciowej w Windows XP

Problem ten jest bardzo stary i występuje tylko dla Windows XP, także artykuł ten powinien ukazać się dużo szybciej. Jeśli w Windows XP dla karty seciowej mamy nadany statyczny adres IP , a potem tą kartę usniemy z systemu informacja o niej pozostaje w rejestrze.

Informacje o kartach znajdują się w:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\Tcpip\Parameters\Interfaces

No ale jeżeli nasza nowa karta ma mieć taki adres jak karta wystęująca wcześniej ?

Wszystkie parametry TCP/IP są wartościami rejestru, które znajdują się w jednym z dwóch różnych podkluczy klucza

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services
Tcpip\Parameters
Tcpip\Parameters\Interfaces\identyfikator karty

Uwaga: identyfikator karty oznacza kartę sieciową, z którą jest powiązany protokół TCP/IP. Aby ustalić relację między identyfikatorem karty i połączeniem sieciowym, należy sprawdzić klucz

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Network\{4D36E972-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}\<ID for Adapter>\Connection

Wartość Nazwa w tych kluczach to przyjazna nazwa połączenia sieciowego, która jest używana w folderze Połączenia sieciowe. Wartości w tych kluczach są zależne od karty. Parametry, które mają wartość skonfigurowaną przez protokół DHCP i statycznie skonfigurowaną wartość, mogą istnieć lub nie. Ich istnienie zależy od tego, czy komputer lub karta jest konfigurowana przez protokół DHCP i czy są określone statyczne wartości zastępowania. Aby ta zmiana została wprowadzona, należy ponownie uruchomić komputer.

 

Klucze niezwiązane z aktualnymi połączeniem sieciowym możemy usunąć.

Table of Contents