How Can We Help?
< All Topics
Print

Instalacja MS SQL 2022

Po uruchomieniu setup wybieramy installation

Następnie new sql server

Jeżeli wszystkie warunki są spełnione przystępujemy do dalszej instalacji ( jeżeli nie musimy spełnić warunki wstępne )

Wybieramy wersję licencji – evaluation pozwoli nam pracować przez 180 dni

Akceptujemy warunki, pomijamy instalację Azure

Na kolejnym etapie wybieramy instalację serwera ( bez dodatkowych usług jeżeli ich nie potrzebujemy ) oraz wskazujemy katalog root

Podajemy nazwę instancji

Wybieramy tryb mixed aby działała autentykacja SQL, dodatkowo w wersji 2022 musimy wybrać administratorów – użytkowników systemu Windows

Dalej rozpoczyna się instalacja serwera SQL. Po udanej instalacji zobaczymy komunikat

Po zainstalowaniu należy jeszcze udostępnić serwer do pracy w sieci ( zakładając , że będziemy pracować na więcej niż jednym stanowisku ). Dla serwera SQL dodajemy wszystkie możliwe protokoły ( używając sql server configuration manager )

Dodatkowo dla każdej instancji musimy dodać wyjątek w zaporze na program sqlservr

Musimy też zrobić wyjątek dla portu UDP 1434 ( raz )

Table of Contents