How Can We Help?
< All Topics
Print

JEvents

Ustawienie 24 godzinnego formatu czasu

konfiguracja -> edycja wydarzeń -> 12 godziiny format czasu -> nie

Wyrażenie formatującego dla prawidłowego wyświetlenia daty :

${startDate(%A %B %e)}[!a:, ${startDate(%H:%M)}]
${title}

Ustawienia dla modułu najlepiej ustawić w komponencie ( konfiguracja -> wkrótce… )

Table of Contents