How Can We Help?
< All Topics
Print

Eventlist

Jest to moduł kalendarza. Możemy w nim zaznaczać imprezy , które potem można na różne sposoby sortować. Moduł jest w trakcie początkowego rozwoju , z niektórymi problemami trzeba sobie radzić samemu. Pierwsza sprawa to paczka językowa, wersję 1.0 możesz pobrać tutaj  . Druga sprawa to problem polskich napisów w niektórych miejscach. Przede wszystkim należy zmienić nazwy kolumn ( komponenty ->eventlist -> ustawienia -> ogólny układ ) . Poza tym wskazane jest dodanie wpisów :

LOCATION=Location
TYPE=Type

do angielskiej paczki językowej ( site )

i

LOCATION=Lokalizacja
TYPE=Typ

do polskiej paczki językowej

 

Bardzo użyteczny jest plugin IITS Eventlist Plugin

Parametry pluginu

show a category {eventlist}1,2,4{/eventlist}
show a venue: {eventlist venue}2,5,4{/eventlist}
show single events: {eventlist single}1,2,5{/eventlist}
Options:You can configure the plugin with some options:{eventlist option1=0 option2=1 option3=0}2{/eventlist}

This options are possible

filters=item1,item2 – Filter the output. The filters are used for „Title”,”Venue” and „City”
filtersconnection=OR/AND – Connect the different filters (std. AND)
count=x – show just x events
showtitle=0/1 – Show the title 0=No 1=Yes
showlocate=0/1 – Show the location (venue) 0=Off 1=Yes
showcity=0/1 – Show the city 0=Off 1=Yes
showcountry=0/1 – Show the country 0=Off 1=Yes
showstate=0/1 – Show the state 0=Off 1=Yes
showcat=0/1 – Show the category 0=Off 1=Yes
showtime=0/1 – Show the time 0=Off 1=Yes
tablewidth=50% – Width of the whole table in px or %
datewidth=50% – Width of the date in px or %
titlewidth=50% – Width of the title in px or %
locationwidth=50% – Width of the location (venue) in px or %
citywidth=50% – Width of the city in px or %
statewidth=50% – Width of the state in px or %
countrywidth=50% – Width of the country in px or %
catwidth=50% – Width of the category in px or %

Table of Contents