How Can We Help?
< All Topics
Print

Komendy konsoli

Dodanie użytkownikaadduser user
Nadanie hasła użytkownikapasswd user
Zmiana właściciela grupychgrp user –R ./
Zmiana właściciela plikuchown user –R ./
Zmiana pliku na wykonywalnychmod +x filename
Wylistowanie kataloguls
Pakowanie pliku z zachowaniem uprawnieńTar –zcvf plik_doeclowy.tar.gz katalog
Wyszukiwanie plikufind gdzie_szukać -name 'nazwa_pliku’
Wyszukiwanie plików zawierających tekstgrep -RIlm 1 „szukany tekst” gdzie_szukać
Zajętość partycjidf -h
Rozmiar katalogudu -bs katalog
Rozmiary katalogów i zbiorów wewnątrz katalogudu -h –max-depth=1
Rozmiary plikówdu katalog
Wyłączenie serwerashutdown –h now
Podłączenie napędu CD ( w napędzie musi być płyta, którą chcemyzobaczyć ), napęd CD jako master na łączu IDE2mount /dev/hdc /mnt/cdrom
Odczyt konfiguracji sieciowej ( odpowiednik ipconfig )ifconfig
podłączenie partycji vfat z poziomu bash ( wcześniej musimy mieć katalog /mnt/backup )mount -t vfat /dev/sda3 /mnt/backup
parametry procesora

cat /proc/cpuinfo

zużycie i rozmiar pamięci

free -m

Maski plików – prawa :
7 – wszystko
6 – bez wykonywania
4 – bez wykonywania i zapisu
 

Table of Contents