How Can We Help?
< All Topics
Print

Optymalizacja SEO produktów w woocommerce

Jeżeli rozpoczynamy pracę nad nowym produktem rozpoczynamy jako szkic. Wstępny opis produktu możemy uzyskać z chatgpt

Jeżeli produkt już istnieje to kopiujemy produkt jako szkic

Możemy opóźnić automatyczną publikację artykułu

Lub ręcznie opublikować wybierając opublikuj

Krótki opis produktu powinien mieć 2-3 linijki. Przed optymalizacją

Po optymalizacji

Wynika naszych działań możemy zobaczyć w yoast seo premium

Przed zmianą krótkiego opisu

Po zmianie

Kolejny problem – za krótki pełny opis produktu

Należy rozbudować opis produktu – minimum 200 słów

Każdy produkt musi zawierać frazę kluczowa. Zalecane są 4 słowa ale dla produktów ze sklepu mogą być 2 ( słowa typu do – tak zwane łączące , to nie wchodzą do fazy kluczowej)

Fraza kluczowa powinna pojawić się na początku opisu produktu

W yoast możemy zobaczyć efekty działań

Fraza kluczowa powinna się znaleźć na początku tytułu SEO, np.

W tekście należy używać nagłówków, np. H3, nagłówki mogą rozdzielać akapity

Należy zwrócić uwagę, że woommerce ustawia nazwy produktów w czcionce 30. W związku z tym musimy dostosować wielkości czcionek nagłówków dla szablony. Nagłówek H3 powinien być mniejszy niż 30 px np. 25 px

Aby obejrzeć frazę kluczową w tekście wybieramy podgląd

Kolejny element to linkowanie wewnętrzne. W tym celu wybieramy tekst i tworzymy hyperlink. Zwróćmy uwagę, że link tworzony automatycznie zawiera pełny adres. Wskazane jest aby usunąć początek czyli https://arwal.com.pl

Dla linków wewnętrznych wskazane jest aby link nie otwierał nowej zakładki

Jeżeli kopiujemy teksty z innych źródeł należy pamiętać aby w edytorze tekstowym usunąć niepotrzebne tagi. W szczególności niewskazane są tagi section i div. Wszystkie tagi html mają tag początkowy i końcowy np. <div class …. > ….. </div> . W tagu końcowym występuje znak /. W przykłądowym fragmencie kolorem czerwonym oznaczyłem linijki do usunięcia

Każdy produkt powinien zawierać kilka zdjęć, jeżeli to możliwe 4 lub więcej. Obrazki edytujemy

W szczególności należy uzupełnić tekst alternatywny. W tekście należy dla zdjęcia głównego należy użyć frazy kluczowej. Dla pozostałych fraza kluczowa może być fragmentem tekstu alternatywnego.

Table of Contents