How Can We Help?
< All Topics
Print

Przenoszenie danych między komputerami

Putty – przenosimy przez rejestr, za pomocą wiersza polecenia eksportujemy gałąź a potem przez regedit import na nowym komputerze

regedit /e c:\putty.reg HKEY_CURRENT_USER\Software\SimonTatham\PuTTY\Sessions


 

Winscp – przenosimy przez rejestr, za pomocą wiersza polecenia eksportujemy gałąź a potem przez regedit import na nowym komputerze

regedit /e f:\winscp.reg “HKEY_CURRENT_USER\Software\Martin Prikryl\WinSCP 2\Sessions”


Filezilla – po instalacji na nowym komputerze kopiujemy katalog C:\Users\…\AppData\Roaming\FileZilla

 


 VPN

Kopiujemy katalog : AppData%\Microsoft\Network\Connections

Katalog nie zawiera użytkowników i haseł VPN, nie ma możliwości przeniesienia danych logowania

Table of Contents