How Can We Help?
< All Topics
Print

Samba – uwagi

Aby komputer z Windows 7 logował się do zasobów Samby należy za pomocą regedit utworzyć klucz jeśli nie istnieje :

 

 

“HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa\LMCompatibilityLevel” – typ klucza dword

 

A następnie ustawić jego wartość na 1.

 

Table of Contents