How Can We Help?
< All Topics
Print

VIM

Prosty edytor linuksowy

Esc czasmi kilka razy przejście do trybu normalnego
:  rozpoczyna wszystkie komendy , przerzuca na dół okna

Podstawowe komendy

:d5 skasuj 5 linii ( oczywiście można inną liczbę )
:u undo
:q! quit no changes
:e! reload original version
:w save
:wq save and quit
:?text szukaj text

Aby działało kopiowanie przez putty edytor musi być w trybie zamiany ( insert )

Table of Contents