How Can We Help?
< All Topics
Print

V-SMART 2.x awaria multiwan

1. Konfiguracja z podziałem usług

 

W takiej konfiguracji standardowo część ruchu jest markowana aby została obsłużona przez drugie łącze. U mnie wygląda to tak ( plik /serwer/skrypty/firewall.sh ):

 

 

# ruch po wybranym porcie (80) docelowym po drugim laczu
$IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 21 -j MARK --set-mark 0x2
$IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 0x2
$IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 0x2
$IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 443 -j MARK --set-mark 0x2
$IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 995 -j MARK --set-mark 0x2

 

 

Jeśli drugie łącze padnie to należy zakomentować linie decydujące o ruchu przez drugie łącze

# ruch po wybranym porcie (80) docelowym po drugim laczu
# $IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 21 -j MARK --set-mark 0x2
# $IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 80 -j MARK --set-mark 0x2
# $IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 110 -j MARK --set-mark 0x2
# $IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 443 -j MARK --set-mark 0x2
# $IPTABLES -A PREROUTING -t mangle -p tcp --dport 995 -j MARK --set-mark 0x2

 

Zmian dokonujemy przez Winscp , w trakcie zapisu zmian często pod winscp wyskakuje żadanie potwerdzenia hasła : query : . Po podaniu hasła i zapisaniu dokumentu uruchamiamy putty,w putty restartujemy lms : /serwer/start_all .

 

Table of Contents